Mirëseardhje tek „për kamionët“


Jeta dhe sakrifica e Zotit Jezus në film:

albanian
albanian-kosovar


Lexoni Biblën – fjalën e Zotit!

(Wordproject.org)