For Truckers – čeština – czech


Vítejte na „For Truckers“


Přečtěte si Bibli! Je to Boží poselství pro vás:

(from wordproject.org)


Poslechněte si podcast „Thru the Bible“
Působivý film o životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista: