For Truckers -slovenský – slovak


Vitajte na stránke „For Truckers“Prečítajte si Bibliu! Je to Božie posolstvo pre vás:


Listen the Podcast „Thru the Bible“Pôsobivý film o živote, smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista: